Mẫu thanh toán mua phần mềm hỗ trợ luyện thi chứng chỉ Starter, Mover, Flyer: Cambridge Primary i-Box

Tại sao cần sử dụng?

Bạn vui lòng hoành thành thanh toán bằng cách điều đúng, đủ các thông tin theo mẫu bên dưới và cick vào: “Chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank”. 

Billing details

Your order

Product Total
Cambridge Primary i-box (Phần mềm ôn luyện Từ Vựng hỗ trợ thi chứng chỉ: Starters, Movers, Flyers)  × 1 200,000
Subtotal 200,000
Total 200,000
  • Với phương thức này, bạn cần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng Vietcombank của chúng tôi ngay sau khi thực hiện đặt hàng. Đơn hàng của bạn sẽ được tự động xử lý ngay sau khi thanh toán thành công. Lưu ý: Bạn có thể chuyển khoản từ bất cứ ngân hàng nào tới tài khoản tại ngân hàng Vietcombank của chúng tôi.

Loading...

Processing Order...

Please wait while we process your payment...

Please wait while we redirect you...