Mẫu thanh toán khóa học: Nghệ Thuật Sáng Tác và Kể Chuyện chuyên sâu.

Tại sao cần sử dụng?

Bạn vui lòng hoành thành thanh toán bằng cách điều đúng, đủ các thông tin theo mẫu bên dưới và cick vào: “Chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank”. 

Billing details

Your order

Product Total
Nghệ Thuật Sáng Tác và Kể Chuyện chuyên sâu  × 1 300,000
Subtotal 300,000
Total 300,000
  • Với phương thức này, bạn cần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng Vietcombank của chúng tôi ngay sau khi thực hiện đặt hàng. Đơn hàng của bạn sẽ được tự động xử lý ngay sau khi thanh toán thành công. Lưu ý: Bạn có thể chuyển khoản từ bất cứ ngân hàng nào tới tài khoản tại ngân hàng Vietcombank của chúng tôi.

Loading...

Processing Order...

Please wait while we process your payment...

Please wait while we redirect you...