Hoa Hồng Dành Cho Coach24

Chính sách hoa hồng cho sản phẩm: Chương trình huấn luyện Coach24 và gói combo huấn luyện Coach24 với giáo trình tiếng Anh trẻ em Patomo.

Giới thiệu sản phẩm:

Mức hoa hồng cho sản phẩm này là: 20% giá trị khách hàng thanh toán.

Lưu ý: hoa hồng sẽ được tính theo thứ tự ưu tiên tỷ lệ hoa hồng chi tiết của từng sản phẩm/dịch vụ là số 1. Sau đó mới xét tới tỷ lệ hoa hồng mặc định (mức chung) là thứ 2. Điều đó có nghĩa, nếu hoa hồng chi tiết của từng sản phẩm lớn hơn 20% (ví dụ là 25%) thì sẽ tính theo mức hoa hồng chi tiết của sản phẩm. Nếu sản phẩm nào không có tỷ lệ hoa hồng chi tiết thì sẽ áp dụng theo tỷ lệ chung là: 20% trên giá trị khách hàng thanh toán.