Hướng dẫn hoàn thành thủ tục đăng ký: Cha Mẹ Kim Cương (trực tiếp trên zoom)

Cảm ơn bạn đã đăng ký tham dự khóa huấn luyện: Cha Mẹ Kim Cương (học trực tiếp trên zoom).

Tại đây, Tomokid xác nhận bạn đã hoàn thành đăng ký tham dự khóa học. Để thuận tiện cho quá trình tương tác, thông báo, nhắc lịch học cũng như các hoạt động diễn ra trong quá trình học. Bạn vui lòng hoàn thành 2 hướng dẫn bên dưới:

  1. Tham dự nhóm zalo chính thức của lớp học tại link sau: https://zalo.me/g/txxyfp341

Lưu ý: Việc tham dự nhóm zalo của lớp học là BẮT BUỘC, bởi BTC sẽ thông báo về thời gian học, lịch học, ID zoom và Passcode tham dự khóa học tại nhóm này.

  1. Tham dự groups Facebook để phục vụ quá trình nộp bài tập sau mỗi buổi học tại link sau:

https://www.facebook.com/groups/chamekimcuong21days/

Bài tập là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện trong quá trình học tập. Vì vậy bạn cần tham dự groups Facebook theo link trên để được hướng dẫn và biết cách hoàn thành bài tập sau mỗi ngày học.

BTC trân trọng thông báo.