Thanh toán trả góp gói: Giáo trình Patomo - 3 năm sử dụng.

Đây là chương trình trả góp khi mua giáo trình Patomo (gói 3 năm sử dụng). Khoản thành toán sẽ được chia làm 3 lần, mỗi lần 2.400.000 vnđ trong vòng 6 tháng.

Vui lòng hoàn thành thanh toán theo đúng hướng dẫn bên dưới.

Billing details

Your order

Product Total
Trả góp giáo trình Patomo (3 năm sử dụng)  × 1 2,400,000
Subtotal 2,400,000
Total 2,400,000
  • Với phương thức này, bạn cần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng Vietcombank của chúng tôi ngay sau khi thực hiện đặt hàng. Đơn hàng của bạn sẽ được tự động xử lý ngay sau khi thanh toán thành công. Lưu ý: Bạn có thể chuyển khoản từ bất cứ ngân hàng nào tới tài khoản tại ngân hàng Vietcombank của chúng tôi.

Loading...

Processing Order...

Please wait while we process your payment...

Please wait while we redirect you...