Nâng cấp lên Vé General- Con Giỏi Tiếng Anh Tại Nhà Cùng Patomo

300,000

Category:

21 reviews for Nâng cấp lên Vé General- Con Giỏi Tiếng Anh Tại Nhà Cùng Patomo

 1. 1

 2. 1 AND 7587=1544– GjPM

 3. 1′ AND 6931=CAST((CHR(113)||CHR(118)||CHR(118)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6931=6931) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(112)||CHR(107)||CHR(98)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND ‘fUzi’=’fUzi

 4. 1;SELECT SLEEP(5)#

 5. 1%’;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(109)||CHR(83)||CHR(78)||CHR(103),5) FROM DUAL–

 6. 1%’ WAITFOR DELAY ‘0:0:5’ AND ‘%’=’

 7. 1 UNION ALL SELECT NULL– bfgc

 8. 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL– qKAG

 9. -4542 UNION ALL SELECT NULL,’qvvpq’||’QcnrYPgtNtxJyhIjiWbEnvYjyArBjWfLOmonJkIn’||’qpkbq’,NULL,NULL,NULL– CrvD

 10. -4906 UNION ALL SELECT 60,’qvvpq’||’dBospkCuMfEMFlBjXYpklYqcAfGOaevhTmkoXGUT’||’qpkbq’,60,60,60– Whvx

 11. 1′) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL– nOFo

 12. 1′) UNION ALL SELECT ‘qvvpq’||’VZvbAqvcHe’||’qpkbq’,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL– saUf

 13. -8194′) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,’qvvpq’||’AquPBbnJOW’||’qpkbq’,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL– CYRK

 14. 1%’ UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL– SiDW

 15. -1999%’ UNION ALL SELECT ‘qvvpq’||’NqFAuInneJ’||’qpkbq’,NULL,NULL,NULL– EbGE

 16. -2695 UNION ALL SELECT 60,60,60#

 17. -7525 UNION ALL SELECT 60,CONCAT(0x7176767071,0x555a4d574e655a6f6561,0x71706b6271),60#

 18. -3848′) UNION ALL SELECT 60,60,60,60,60,60,60#

 19. -7064′) UNION ALL SELECT 60,CONCAT(0x7176767071,0x6967764b466945554d624b57494e4e4c6467725765447472644b665850474d4261744a7451746b55,0x71706b6271),60,60,60,60,60#

 20. -9885′ UNION ALL SELECT 60,60,60,60,60#

 21. -4331′ UNION ALL SELECT CONCAT(0x7176767071,0x57774a6865616f43464b51534b746a704e4c58444d5967566c764c5468634c57506c52714d74474a,0x71706b6271),60,60,60,60#

 22. 1

 23. 1

 24. 1

 25. 1

 26. 1

 27. 1

 28. 1

 29. 1

Add a review

Your email address will not be published.