Quy định ghi nhận hoa hồng đối tác

  1. Hoa hồng: từ 5% – 50% tùy từng sản phẩm dịch vụ khi có khách thanh toán học thành công.
  2. Cookie trong 90 ngày. Khi ai đó vào aff.tomokid.com qua link giới thiệu của bạn, nếu họ mua bất kỳ sự khoá học nào trong vòng 90 ngày thì bạn sẽ vẫn được chia hoa hồng.
  3. Cookie được ghi nhận trên tất cả các trang. Nghĩa là, bạn giới thiệu khách hàng vào dịch vụ A, nhưng khách hàng mua dịch vụ B thì bạn vẫn được chia sẻ hoa hồng.
  4. Lastclick: Nếu có nhiều người cùng giới thiệu 1 khách hàng, thì người giới thiệu cuối cùng sẽ được hưởng hoa hồng.
  5. Trong trường hợp phải hoàn tiền (refund) cho khách hàng thì hoa hồng cũng sẽ được hủy bỏ cho sản phẩm hoàn tiền đó. (mặc dù trước đó được ghi nhận)
  6. Thanh toán ngày 15 hàng tháng. Hạn mức thanh toán: 500.000đ. Nếu thu nhập của bạn chưa đạt mức thanh toán tối thiểu sẽ được cộng dồn sang tháng tiếp theo.
  7. Kênh nhận tiền hoa hồng: Tài khoản ngân hàng